Ποιοι είμαστε

Ποιοι Ειμαστε

Ποιοι Ειμαστε

Το Ε.Ψ.Μ. αποτελεί μια ιδιωτική πρωτοβουλία ειδικών επιστημόνων της ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι, κτλ.).Σκοπός του είναι να προάγει την έρευνα και την εκπαίδευση στον χώρο της συμβουλευτικής, της ψυχοθεραπείας, της ψυχοδιαγνωστικής και της προσωπικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό διοργανώνει σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, διαλέξεις και εκπονεί έρευνες και μελέτες.

Το Εργαστήρι επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Έτσι απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό προσφέροντας δυνατότητες για βιωματική μάθηση, αυτογνωσία, προσωπική ανάπτυξη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και θεραπεία.

Τα μέλη και οι συνεργάτες του Ε.Ψ Μ. είναι συνήθως μέλη ή συνεργάτες φορέων ελληνικών και του εξωτερικού, εκπαίδευσης, αρωγής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, υγείας όπως σχολεία, πανεπιστήμια, οργανισμοί, εκκλησία, Μ.Κ.Ο., κτλ. και διέπονται από τη φιλοσοφία που ο CarlRogers στην Προσωποκεντρική του προσέγγιση συνοψίζει ως εξής:

«Αν αποδεχθούμε ως βασικό γεγονός της όλης ανθρώπινης ύπαρξης, ότι ζούμε σε ξεχωριστές πραγματικότητες και δεχθούμε αυτές τις πραγματικότητες ως την αποδοτικότερη πηγή μάθησης στην ανθρώπινη ιστορία, αν μπορέσουμε ζώντας μαζί να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο χωρίς φόβο, τότε μια καινούρια εποχή μπορεί να ανατείλει»