Τμήμα έρευνας & Μελέτης

Τμήμα έρευνας & Μελέτης

Τμήμα έρευνας & Μελέτης

Η ποιοτική έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα και γίνεται αντικείμενο συζητήσεων και μελετών σε πολλές χώρες Το τμήμα έρευνας & μελέτης του Ε.Ψ.Μ. ως σκοπό έχει να προάγει την έρευνα και την εκπαίδευση στον χώρο της συμβουλευτικής, της ψυχοθεραπείας, της ψυχοδιαγνωστικής και της προσωπικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό διοργανώνει σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, διαλέξεις και εκπονεί ποιοτικές έρευνες και μελέτες.